Kas mani pasargā no parādu piedzinējiem? (III daļa)

Šī ir pēdējā un noslēdzošā daļa par parādu piedzinēju jautājumu. Vēlos nobeigumā pastāstīt par tā saucamo “melno sarakstu”. Praksē tas nozīmē, ka tas, ka Jums ir neapmaksāts parāds, var būt redzams tiem, kas vēlas būt Jūsu kreditori: līzingu kompānijas, bankas u.c. Tātad Jums būs grūtības nākotnē noslēgt darījumus ar nomaksu. Lasiet vairāk raksta turpinājumā.

kas-mani-pasarga-no-paradu-piedzinejiem-rihards-plotka (more…)

Kā pieteikt darba devēja maksātnespēju? (I daļa)

Šovakar man zvanīja kāda persona un jautāja par iespēju pieteikt darba devējam maksātnespēju. Īsumā par šo gadījumu. Juridiskās personas maksātnespējas procesuālo un materiālo pusi regulē Maksātnespējas likums un Civilprocesa likums. Galvenais nosacījums šeit ir: darba devējs nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Vairāk raksta turpinājumā.ka-pieteikt-uznemuma-maksatnespeju

(more…)

Kas mani pasargā no parādu piedzinējiem? (II daļa)

Turpinājumā vēlos parunāt par sarunas metodi ar parādu piedzinējiem. Pirmkārt, parādu piedzinējs ir tikai cilvēks, otrkārt, katrai parādu piedziņas kompānijai ir tiešām daudz parādnieku, tas var palīdzēt saprast, kā runāt ar piedzinēju, treškārt, teiciens – maksā parādus un guli mierīgi nav zemē metams. Vairāk lasiet raksta turpinājumā.

paradu-piedzina (more…)

Rihards Plotka “Radio 5″ ēterā

“Pieci Jurists runā” šajā raidījumā klausies, kā šķirties no dzīvesbiedra, kā slēgt pirkšanas/ pārdošanas līgumus, kā slēgt laulību līgumus, ko darīt, ja zvana parādu piedzinējs u.c. atbildes uz mums visiem tik svarīgajiem jautājumiem!

Kas mani pasargā no parādu piedzinējiem? (I daļa)

Bieži mūs nomāc neziņa, kā komunicēt ar parādu piedzinējiem. Šķiet, mums draud un izsaka nevajadzīgus aizvainojumus, bet vai ir kaut kas, kas regulē piedzinēju darbību? Kādu laiku atpakaļ parādu piedziņas nozare no normatīvo aktu skatpunkta bija vāji regulēta. Stājoties spēkā “Parādu ārpustiesas atgūšanas likumam” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.61 “Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi” , situācija mainījās.

paradu-piedzinejs (more…)